• WAP手机版 RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
PIA戏教程

【驪齊宫】cv考核本

时间:2019-08-17 21:41:10   作者:武野   来源:驪齊宫声演传媒   阅读:3986   评论:4
内容摘要:《驪齊宫》正式cv考核本


《驪齊宫CV部考核本》

★★★★★CV资格认证专用考核本★★★★★

【重要】

考前须知:

1:考核时请保证麦克风清晰,环境安静。请选择方便进行大情绪演绎的时间进行考核。

2:所有考题请进行预读,不会的字词自己查找,在正式读词前请整理嗓音状态,尽量不要出现口糊,停顿,破音等不必要的失误。

3:考核时请尊重考官,驪齊宫的考核不仅仅是考个人能力,也同时观察一个人的为人,若考核期间考生出言不逊或为人方面有问题,将被拉入永久黑名单中,永不录用!          一、【普话考核

四声歌(全读)


xué hǎo shēng yùn biàn sì shēng  yīn yáng shǎng qù yào fēn míng

学好声韵辨四声,阴阳上去要分明。

bù wèi fāng fǎ xū zhǎo zhǔn  kāi qí hé cuō shǔ kǒu xíng

部位方法须找准,开齐合撮属口形。

shuāng chún bān bào bì bǎi bō  dǐ shé dāng dì dòu diǎn dīng

双唇班报必百波,抵舌当地斗点丁。

shé gēn gāo gǒu kēng gēng gù  shé miàn jī jié jiāo jiān jīng

舌根高狗坑耕故,舌面机结教尖精。

qiào shé zhǔ zhēng zhēn zhì zhào  píng shé zī zé zǎo zài zēng

翘舌主争真志照,平舌资责早再增。

cā yīn fā fān fēi fēn fù  sòng qì chá chái chǎn chè chēng

擦音发翻飞分副,送气茶柴产彻称。

hé kǒu hū wǔ kū hú gǔ  kāi kǒu hé pō gē ān zhēng

合口呼舞枯湖古,开口河坡歌安争。

cuō kǒu xū xué xún xú jù  qí chǐ yī yōu yáo yè yīng

撮口虚学寻徐剧,齐齿衣优摇夜英。

qián bí ēn yīn yān wān wěn  hòu bí áng yíng zhōng yōng shēng

前鼻恩因烟弯稳,后鼻昂迎中拥生。

yǎo jǐn zì tóu guī zì wěi  yīn yáng shǎng qù jì biàn shēng

咬紧字头归字尾,阴阳上去记变声。

xún xù jiàn jìn jiān chí liàn  bù nán dá dào chún hé qīng

循序渐进坚持练,不难达到纯和清。          二、【阻音考核


【双唇阻音】

【必选】婆婆和嬷嬷(b,p,m

婆婆和嬷嬷,来到山坡坡,婆婆默默采蘑菇,嬷嬷默默拔萝卜。

婆婆拿了一个破簸()箕(),嬷嬷带了一个薄笸()箩。

婆婆采了半簸箕小蘑菇,嬷嬷拔了一笸箩大萝卜。

婆婆采了蘑菇换饽饽,嬷嬷卖了萝卜买馍馍。


【舌尖中阻音】

【必选】娜可露露和露娜(n l)

娜可露露拿蓝,露娜也要拿蓝,娜可露露帮露娜来拿蓝,露娜非要自己来拿蓝,娜可露露不帮露娜拿蓝,露娜又让娜可露露来拿蓝,到底是娜可露露来拿蓝还是露娜来拿蓝?

 

 

、【气息测试


要求:一口气读完,中途不许偷气换气,口齿清楚,不追求速度

(朗读两遍以上)

一颗枣两颗枣三颗四颗五颗枣,六颗枣七颗枣八颗九颗十颗枣,十颗枣九颗枣八颗枣七颗枣六颗枣五颗枣四颗枣三颗枣两颗枣一颗枣 
、【朗诵考核


1.《康熙怒斥群臣》

----康熙节选

当朝大学士,统共有五位,朕不得不罢免四位;六部尚书,朕不得不罢免三位。

看看这七个人吧,

哪个不是两鬓班白,

哪个不是朝廷的栋梁,

哪个不是朕的儿女亲家,

他们烂了,朕心要碎了!

祖宗把江山交到朕的手里,却搞成了这个样子,

朕是痛心疾首,

朕有罪于国家,

愧对祖宗,愧对天地,

朕恨不得/自己罢免了自己!

还有你们,虽然个个冠冕堂皇站在干岸上,

你们,就那么干净吗?

朕知道,你们当中有些人,比这七个人更腐败!

朕劝你们一句,

都把自己的心肺肠子翻出来,

晒一晒,洗一洗,拾掇拾掇!


2.《破阵子》

辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾【huī】下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的【】卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

 

3.《将进酒》

李白

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔(zhuàn)玉不足贵,但愿长醉不复醒。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑(xuè)。

主人何为言少钱,径须酤取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。


、【念白朗读

(考核点:普通话,气息,断句,重音)


1:公元前224年,大秦吞并六国的关键战役打响了,令秦军闻风丧胆的楚军主帅项燕。率领十万楚军,与六十万秦军对峙了整整一年,誓死抵抗,寡不敌众的一代名将项燕,在战死前的最后时刻,发出了咒语般的誓言…..---摘自922《楚汉争霸》2:五百年前一道光芒。一声巨响。那喷薄而出的烈火,那烈火中闪闪的眼睛。在天际间纵横驰骋,没人能看清他的踪迹,只看见那高楼殿宇在火中崩朽,摇撼天地。孙悟空!一个声音狂笑着,笑出了眼泪,巨响震醒了天宫!---摘自35236《忆西游》3.传闻江湖上曾有四大神秘门派,按其动机、手法、宗系分为摸金、发丘、搬山、卸岭;发丘与摸金并称摸金校尉,擅长分金定穴,精通易经风水;而搬山、卸岭两派则罕少记载更为诡秘。据传卸岭靠的是力,数万门徒一同行事能挖平一座山而探取宝物,故称卸岭;而搬山则用术,他们不问财为的是寻丹求药,上百年来只为寻找雮尘珠来解除自己族人的魔咒。原本这两派互不来往,却因缘际会在神秘凶险的湘西瓶山中联手,演绎了一番惊天动地之举!东汉末年,董卓入京篡政,以大司徒王允为首的士大夫痛心疾首。身为校尉的曹操与董卓貌合神离,也早有除贼之心。在王允的寿宴上,曹操不请自到,口出狂言被王允轰出家门。宴会后,王允亲自把曹操引入内室,曹操讲述了自己的刺董计划,王允激动地将祖传的七星宝刀赠与曹操,以助其一臂之力。翌日,曹操行刺的刹那被董卓察觉,曹操便假说为董卓献刀。就在董卓疑惑之际,曹操起身告辞,随之闯关逃亡。董卓事后发觉曹操献刀是假,行刺是真,便令吕布火速捉拿曹操。5.这是一个充满战争与传奇的魔幻之地,这是一部记载鲜血与荣耀的英雄史诗。战争仍未停止,艾泽拉斯勇士们的故事任在延续,无论身在何处,都请不要忘怀我们的一个故乡——艾泽拉斯。---摘自31394《曙光》


六、【戏感】(气息、情绪的控制)


女生部分

【平息激动情绪,缓慢,回忆】我遇到形形色色的男人。有的男人很温柔,有的男人很大方,有的男人很粗鲁,有的男人很变态,有的男人让我很害怕…..他们让我觉得很疼……但是他们能给我钱!他们能给我钱啊!【哭】钱都是干净的,没钱才是不干净的!…..一开始,家里没人觉得我脏…..可是,当梦想实现了的时候,他们就觉得我脏了!我现在才知道,原来,根本就没有什么梦想!……哈哈!这世界上,根本就没有什么真心,没有真情,没有人爱我,没有人需要我了……

【邪恶】对阿,人是我杀的,可你别忘了,呵呵呵,我就是你,你就是我阿,喜欢鲜血的味道么?哈哈哈哈哈,那鲜红的颜色,甜美的味道【享受喘息】还有倒在地上那柔软的尸体【兴奋】真是美到了极致,哈哈哈~~

【淡然】只有人才知道疼……不过被扎了一下,不要以为自己什么都懂!【情感递进】……你有过人的体温吗?有过心跳吗?闻过花香吗?看得出天空的颜色吗?你流过眼泪吗?世上有人爱你,情愿为你去死吗?【顿一下】有吗?……男生部分

替天行道?哈哈~~好,~来,往这儿开枪,来啊!!【闭眼,许久缓慢睁眼】哈哈~怎么?下不了手吗?因为你没那个胆量!!你知道为什么我从不让我手上沾染别人的血吗?不是因为我觉得脏,是因为不敢,我不敢!【颤抖,哽咽】我害怕……我和你一样害怕……小玥,别离开我,我已经一无所有了,你别离开我……

【虚弱】凤鸣,对不起,我,要食言了!【虚弱的笑】别哭,我会心疼的,看到你为我流泪,此生无憾了!凤鸣【难受】我,我先行一步了~来生来生,还愿与你呃!【死亡】

【自己掌握节奏,先平静在渐渐爆发】……【讽刺】埋地三尺,藏得可真够深啊……当初是怎么答应我的?……是谁说要与世无争,永远留在祁国,不再过问天下世事的?【指着地上的书】那这是什么?……【大声】我问你,这些又是什么?!……《诸国概论》、《八阵兵法》、《南北战事总述》、《卫国七城防御注》……【双目猩红,渐渐爆发】这一宗宗一卷卷堆起来比桌子还要高!半夜三更不睡觉你还在绞尽脑汁想着怎么对付祁国!季玉珩,你既不信我又为何要允我那些承诺!!若不是今日清扫屋子误打误撞翻出这些东西,只怕到时等你回了卫国我都还被蒙在鼓里是不是!!!

 

 

考核结束请添加管理好友信息

会长TT1181286259

Hello44972016


标签:驪齊宫  正式  cv  考核本  资格  认证  
相关评论

Copyright © 2011 - 2021 人神魔中文网(www.RenShenMo.com) 版权所有

声明:本站所有资源均为网友分享,侵权立删。

扫黄打非举报电话:12390

中国互联网举报中心    中国扫黄打非网    网络举报APP下载

  皖公网安备34122102000284号  皖ICP备12012172号